Čtvrtý semestr na FIT ČVUT

Po pekle v podobě třetího semestru začíná další semestr. Do rozvrhu jsem byl kvůli horšímu průměru vpuštěn o trochu později než obvykle, a tak jsem si nemohl vybrat hodiny zcela optimálně. Rozvrh se mi vešel do čtyř dnů, nicméně se mi podařilo docela sympaticky hodiny přes ty čtyři dny rozprostřít rovnoměrně a do příjemných časů.

Tento semestr byl jedním slovem super. Oproti třetímu semestru, který byl přemýšlecí a hodně teoretický, tu teď je semestr, který je plný praktických úloh a zajímavých znalostí, které de facto uplatňuji na každém kroku ve svém profesním životě.

Tentokrát bylo velmi složité seřadit předměty přesně podle obtížnosti, nicméně posnažil jsem se.

Ekonomické a manažerské principy

První z plejády ekonomických předmětů na FITu. Probírali jsme právní podstatu podnikání a povinnosti z toho plynoucí, nakousli účetnictví a v závěru semestru jsme se věnovali podnikatelským plánům. Předmět neměl žádné testy, pouze šlo o semestrální práci – samostatné vypracování podnikatelského plánu, toť jakýsi podklad pro investora se zaměřením na činnost podniku, náklady na jeho provoz a analýzu výdělečnosti celého nápadu. Následoval nepovinný závěřečný test.

Přednášky byly příjemné poslouchání, ze kterého jsem si, ačkoliv bez povinností se to učit, odnesl docela dost, hlavně díky tomu, že se jednalo o zajímavá témata. Cvičení byla zaměřena na analýzu ekonomických indikátorů, čtení rejstříků a trochu na základy učetnictví na teoretické hladině.
Semestrální práci jsem zvládl za odpoledne, stačil nápad a držet se předlohy. Dostal jsem za ní nejlepší možnou známku. Na závěrečný test jsem došel jen tak, aby se neřeklo, pouze s naposlouchanými přednáškami. Něco málo jsem tam tratil. Za B. Velmi příjemný předmět.

Softwarové inženýrství a projekt 1

Softwarové inženýrství 1 – předmět zaměřený na dvě věci – zaprvé na to, jak to chodí v softwarových firmách od zadání zakázky až po bugfixing výsledku a zadruhé na pokročilé techniky objektového programování.

Softwarové inženýrství
Typické problémy při vývoji softwaru

Parťákem tohoto předmětu byl předmět Softwarový projekt 1, kde jsme si všechny odvykládané věci vyzkoušeli v praxi, na školním projektu. Náš tým složený z několika spolužáků (později i dobrých přátel 🙂 ) si hrál na softwarovou společnost a měl za úkol obšťastnit vedoucího práce, který nám projekt zadal. V rámci tohoto předmětu jsme stihli celý end-user softwarový systém pro Linky na fasádě FEL ČVUT navrhnout a následně jsme si ho nechali odklepnout jako technicky vhodné řešení.

Linky
Linky (zdroj)

V SI1 se na konci semestru psala zkouška, která měla prověřit teoretické znalosti, což nebyl problém, poněvadž veškerá probíraná látka byla velmi záživná a snadná na zapamatování.
SP2 jsme řešili tak nějak průběžně. Pravidelně jsme se týden co týden scházeli a analyzovali stávající řešení a vymýšleli nové, docela podstatnou část schůzek jsme také jen tak prokecali. Proč ne. Jediná naročnější část předmětu bylo sepsat všechny naše poznatky na papír do nějaké strukturované a snadno srozumitelné formy (to nás v SI1 také naučili), to si v mém případě vzalo dvě odpoledne času. Pracoval jsem na návrhu hybridní mobilní aplikace v Angularu 2.

SI1 i SP1 jsem zakončil obě za A. Probíraná témata mě natolik zaujala, že jsem si na prázdniny zapůjčil literaturu, která na problematiku probíranou v předmětu SI1 navazuje.

Programování v Javě

Rozhodl jsem se dát Javě druhou šanci. Jak se záhy dozvíte, vyplatilo se. Předmět je skutečně o základním programování v Javě. Postupovali jsme systematicky – od syntaxe jazyka, přes práci se soubory, sítí a vlákny,
až po grafická rozhraní. Dobré znalosti PA2 mi značně zjednodušily studium. V průběhu semestru jsme psali tři testy, kde se zaškrtávalo, co bude výsledkem kódu. Následovala semestrální práce a zkouška.

Přednášky jsem nenavštěvoval, jelikož jsem většinu znalostí získal v předmětu Technologie Java. Cvičení byla super, příjemně vykládána, se super hláškami ze strany cvičícího. Oceňuji, že se nás cvičící snažil vychovat, ať správně používáme IDE – jeho efektivní používání totiž ušetří hromadu rutinní a opakující se práce (V PA1/2 nám naopak bylo vbíjeno do hlavy, že to máme psát v co nejjednodušším editoru, takže nebylo kde se to naučit).
Testy v průběhu semestru byly plné chytáků, ale tak nějak to šlo. Semestrální práci jsem zrecykloval z předmětu Technologie Java a přidal k ní grafické rozhraní, což stačilo na A. Zkouška mi byla díky dobrým testům a semestrální práci odpuštěna. Po tomto předmětu vnímám Javu jako docela rozumný jazyk. Má samozřejmě své mouchy, ale není to tak špatně čitelné, neohrabané a složité jako C++. Pokud typovaný jazyk, pak Javu.

Počítačové sítě

Jednalo se o úvod do počítačových sítí. Přednášky pojednávaly o síťových technologiích (technologie vrstev OSI/ISO modelu, DNS, bezpečnost, exotické sítě) a poskytly nám nějaký základní přehled o nich. Předmět měl také prosemináře, které poskytovaly teoretickou průpravu na praktická cvičení. Cvičení byla velmi super. Osahali jsme si pořádné profesionální vybavení (Cisco router & switch) a celé jsme to spravovali z Linuxu, který běžel na velkém hlučném serveru, přes příkazovou řádku. Předmět měl dva snadné zápočtové testy. Dále nám byly zadány dva domácí úkoly, a to na programování aplikací, které komunikovaly přes síť. První byl TCP server a druhý UDP klient.

Přednášky a prosemináře byly zajímavé, nicméně cvičení se mi na celém předmětu líbila nejvíce, protože úlohy okolo routerů a switchů na nich odrážely praktické problémy v síťařině.
Domácí úlohy kontroloval jen člověk (uffff 🙂 ). Oceňuji, že jsme si mohli pro naprogramování úlohy vybrat jakýkoliv jazyk (já zvolil Javu). Domácí úkol jsem udělal jen jeden, a to TCP server, UDP jsem si mohl díky dobrým testům dovolit vynechat.
Na zkoušku to chtělo připravit se důkladně, ale žádné podpásovky neobsahovala. Protože jsem zkoušku trochu podcenil a neudělal jsem úlohu na UDP, bylo to nakonec za C.

Bezpečnost

Další základy, tentokrát ale do počítačové bezpečnosti. Přednášky pojednávaly o základních principech šifer, hešování, digitálních podpisech, kvantových počítačích a podobných tématech. Cvičení látku z přednášek opakovala na praktických příkladech, učili jsme se tam také louskání základních šifer (takže pozor na mě 🙂 ), cvičení trochu těžila ze znalostí získaných v ZDM. Psaly se dva testy na právě to zmíněné louskání a trochu teorie. Předmět měl docela dost domácích úkolů, patřilo mezi ně mimo jiné programování aplikací v C/C++, které používá šifrování (pomocí knihovny OpenSSL). Vše završila zkouška.

Předmět mi přišel zajímavý a od začátku do konce mě bavil, jen ty domácí úkoly mi ho trochu znepříjemnily. To na tom jediné bylo docela problém, protože dokumentace OpenSSL je tristní a dělalo se to v Céčku.
Na zkoušku bylo třeba připravovat se dlouho a intenzivně, ale nic překvapivého nebo těžkého v ní nebylo. Za A.

Operační systémy

Proč se tento předmět dostal na příčku nejtěžšího? Protože Progtest. Kvůli C++ a stejné sestavě učitelů se jedná o symbolického nástupce Programování a algoritmizace 1/2, takže si dovolím pracovně pojmenovat tento předmět jako PA4. Samotná teorie k předmětu pojednávala o implementaci operačních systémů, tedy jak OS pracují s pamětí a procesorem, jak jsou implementovány moderní filesystémy, atd. Cvičení a prosemináře procvičovaly programování okolo operačních systémů, šlo tam hlavně o paralelizaci (tzn. psaní programů, které využijí více jader procesoru).

Progtest demotivator
Progtest Demotivator

Teorie k předmětu byla netriviální, prosemináře byly odpřednášeny vyčerpávajícím způsobem. Cvičení mi přišla trochu zbytečná, protože kdo dával pozor na prosemináři, v zásadě měl potřebné znalosti. Progtesty byly obtížné, paralelní programování už není úplně triviální záležitost a hrozně těžko se to v C++ ladí. Udělal jsem tedy jen jednu Progtestovou úlohu ze dvou. Zkouška mi přišla snadná, ale zároveň velmi zvláštní, poněvadž vůbec nezkoušela teorii z přednášek, nýbrž nějaké počítání kouzlení okolo souborových systémů, vláken a diskových polí, které se probíralo poslední hodinu. No dejme tomu. Hlavně kvůli tomu druhému nevyřešenému Progtestu jsem si z předmětu odnesl D.

Třetí semestr na FIT ČVUT

První prázdniny na vejšce, sláva, už to nějaké chtělo, ačkoliv byly, hlavně kvůli hledání bytu v Praze, docela hektické.

Přátelská rada stranou: Najít v Praze za slušné peníze prostorný byt, který není v přízemí, v paneláku, ve zřícenině, vedle železnice, nebo v okrajové části města, je opravdu špek na čtyři měsíce hledání.

Po dokončení druhého semestru bylo třeba udělat důležité rozhodnotí, a to rozhodnout se, jaký obor na FITu vlastně chci vystudovat. Rozhodl jsem se, že to bude obor Webové a softwarové inženýrství se zaměřením na softwarové inženýrství (WSI-SI). Proč? Mám rád weby a ani FIT k nim můj vztah nepošramotil, navíc vnímám cloud i přes jeho slabiny jako budoucnost naší IT infrastruktury.

Před koncem zkouškového druhého semestru jsem si ještě stihl vytvořit rozvrh. Měl jsem zapsaných pět předmětů, rozvrh mi vyšel na tři dny, což vypadalo super, ačkoliv se mi to v průběhu semestru docela vymstilo – ze školy jsem chodil domů poměrně vyřízený. Třetí semestr mi zatím přijde jako nejobtížnější ze všech v bakaláři, a to hlavně z toho důvodu, že předměty byly hodně zaměřeny na teorii a přemýšlení.

Jak už tomu pravidelně bývá, následuje seznam předmětů seřazený podle obtížnosti vzestupně.

Technologie Java

Předmět koncipovaný jako první setkání s Javou. Naučili jsme se základy syntaxe a konceptů jazyka, hodně se tu těžilo ze znalostí nabytých v PA2. Zbylé tři čtvrtiny semestru se probírala Java EE, což je zjednodušeně řečeno Java pro použití na webových serverech. Na přednáškách se probírala teorie, na cvičeních se programovalo. Předmět neměl žádné testy, ale v průběhu semestru nám byly zadány celkem tři domácí úlohy. Byla tu semestrální práce, kde bylo za úkol naprogramovat jednoduchou webovou aplikaci, která používá databázi, ke které se lze připojovat přes webové rozhraní.

Předmět jako takový byl lehký, ovšem zvolené technologie, na kterých jsme vyvíjeli, mi přišly nešťastně polofunkční (NetBeans a Glassfish). Místo kódu jsem v semestrálce řešil, proč to zase padá (zádrhle nebyly na straně mého kódu, ale serveru), což vyžadovalo hodně pevné nervy. Semestrálku jsem odevzdal na poslední chvíli s odřenýma ušima za minimální počet bodů.

Zkouška byla jednoduchá, šlo v podstatě o generování kódu a jeho „ohýbání“ pro naše potřeby. Byl jsem rád, že mi nic o zkoušce zrovna nespadlo. S nechutí k Javě za B.

Programovací paradigmata

Docela zajímavý předmět, který nás měl za úkol naučit funkcionální a logické programování v LISPu a Prologu. Přednášky probíraly teorii okolo složitějších jevů v programovacích jazycích, zatímco cvičení byla zaměřena na samotnou výuku programování ve výše zmíněných programovacích jazycích. V první polovině semestru LISP a ve druhé Prolog.

Vtip o Prologu
Really high guy Prolog

Teorie mi přišla snadno uchopitelná, poněvadž výukové materiály byly skvěle zpracovány, ovšem programování bylo občas docela obtížné, jelikož všechno se v LISPu a Prologu píše by design v rekurzi, se kterou se nekamarádím.
Programování v LISPu bych přirovnal k přesedlání z auta s automatem na manuál – jde to, ale občas se objeví problém, který lze s trochou snahy překonat.
Programování v Prologu mi přišlo o hodně těžší než v LISPu, jako když třicet let řídíte auto s automatem a najednou máte jít řídit tank.
První zápočet převážně z teorie byl snadný, o druhém, programovacím, už to tvrdit nelze. Zkouška byla obtížná – obsahovala obtížnou teoretickou část a programovací část obtížností srovnatelnou s druhým zápočtem. Zabojoval jsem a bylo to nakonec za D.

Celkově jsem si z předmětu odnesl užitečné teoretické znalosti o některých mystických jevech, na které mohu v programování narazit, ovšem pochybuji, že ještě někdy k něčemu použiji LISP nebo Prolog.

Automaty a gramatiky

Teoretický guláš z oboru teoretické informatiky, který se točí okolo matematicko-informatické disciplíny jménem Teorie automatů, formálních jazyků a gramatik. Konkrétněji zjednodušeně jde o „počítání“ s „textem“ a nějakou tu teorii okolo matematických modelů počítačů. Teorie bylo dost a zprvu byla docela těžko uchopitelná, bylo třeba najít si na to systém. Již předtím zmíněné počítání byla za to čistě mechanická záležitost. V průběhu semestru se psaly dva docela velké a náročné zápočty.

Předmětu bylo potřeba se často a důkladně věnovat, díky tomu mě ale začal bavit.
K tomu určitě také přispěla cvičení, která byla opravdu, opravdu skvělá. Zkouška měla tři části – teoretickou, počítací a ústní – a byla hodně náročná, zejména proto, že jsme na tu počítací měli pramálo času. To jsem tedy zohlednil a vytrénoval se v příkladech. Vyplatilo se, bylo z toho krásné A.

Základy diskrétní matematiky

Taková docela náročná matematika orientovaná na důkazy, přemýšlení a zase opět přemýšlení. Jo a také na kombinatoriku. Na druhou stranu je tato disciplína docela často v informatice používána v praxi pro výpočet složitosti a chování algoritmů. Je tedy asi celkem jasné, proč jsme si tím museli projít. Psali jsme celkem tři zápočtové písemky, dále dvanáct otravných elektronických testíků a v neposlední řadě jeden veliký midterm (toť jakýsi elektronický testík z teorie, který nás testoval na půl semestru nabytých znalostí).

Přednášky byly dobré, nicméně občas jsem se v tom všem ztrácel. Cvičení byla odvykládána v zásadě příjemně srozumitelnou formou. Testy mi přišly těžké, hlavně kvůli tomu přemýšlení. Zápočet jsem dostal o chlup.
Největší otravou na celém předmětu je to, že každý týden musíte vyplnit docela netriviální elektronický test, který vyžaduje pečlivé studium problematiky z přednášky.
Zkouška byla taktéž obtížná a také jsem ji dal jen tak tak. S radostí, že už to nikdy neuvidím za D.

Algoritmy a grafy 1

A je to tu. Třešnička na dortu tohoto semestru. Jedná se o jakýsi hybrid mezi matematikou a PA2. S trochou nadsázky by se tomu dalo říkat PA3. V první části semestru se probíraly základy teorie grafů a k nim nějaké algoritmy, jako jsou BFS, Dijkstra, atd. Ve druhé části semestru na nás čekaly datové struktury a programovací techniky (Divide and Conquer a Dynamické programování). Všechno jsme samozřejmě museli umět naprogramovat v C++, efektivně a navíc do našeho starého známého zeleného kamaráda Progtestu, což činilo největší problém. Dále, stejně jako v ZDM, tu bylo šest otravných elektronických testíků. Vše to završoval závěrečný test ze tří čtvrtin semestru.

Vtip o Dijkstrovi

Přednášky se mi líbily, nicméně občas jsem některým částem nerozuměl, takže bylo nutné ještě extra nasazení k pochopení některých zákoutí.
Cvičení byla odvykládána velmi dobře, ačkoliv mi přisla docela náročná na pochopení – přišlo mi, že se na nich občas nevysvětlitelně kouzlilo.
Všechny výše jmenované povinnosti – testíky, Progtest a semestrální test, byly velmi, velmi náročné na přemýšlení a žraly obrovskou spoustu času.
Zkouška byla stejně jako v případě AAG na tři části – malá písemka, velká písemka a ústní. Byla samozřejmě také velmi náročná a vysilující, řekla si o dvě non-stop noci a čtyři kafe v den zkoušky. Vyžadovala nemalé úsilí a nezanedbatelně dlohou přípravu. Pro mě jednoznačně nejnáročnější zkouška i předmět z bakaláře na FITu. Vybojoval jsem E a s velkým optimismem jsem opustil školní budovu, míříc rovnou do postele.

Pokémon Go – tipy

Nynější prázdninová mánie jménem Pokémon Go je tu s námi v Česku už pár dní. Herní koncept má vskutku převratný, ale hlavně v menších městech a na venkově dříve či později hráči naráží na to, že v jejich okolí se rodí jedni a ti samí pokémoni. Z toho pramení dva zásadní problémy – zřejmě je nechytíte všechny a budete mít zpomalený růst XP, potažmo levelů. Nebo jsou hráči prostě líní a chtějí si zpříjemnit práci při cestě za trenérskou excelencí. Ať tak či onak, napíšu sem pár tipů, jak z téhle PokéKrize ven.

Vždy mějte vajíčka v inkubátorech

První tip je trochu pasivnější povahy, ač může vynášet rychle a snadno zatím neobjevené pokémony. Při hře jste nuceni chodit. Tak proč nechodit a do toho nemít vajíčka v inkubátoru? Hlavně vajíčka na 10 km vynáší velmi schopné, vzácné a často utíkavší pokémony. Inkubátory bohužel ignorují ujetou vzdálenost, pokud jedete autem nebo rychleji na kole.


pokémon go obsah vajíček

Koho jaké vajíčko skrývá? © AndroidPIT

Rychlé sbírání XP a rapidní zvyšování levelu

Asi nejrychlejší způsob je sbírat slabé pokémony, kterých je všude hodně a kteří nevyžadují příliš mnoho cukrátek (Candies) pro vývoj (Evolution) v silnějšího pokémona. Ve spojení se šťastným vajíčkem (Lucky Egg), které se ve vašem inventáři začne objevovat od levelu 9, lze přísun XP dokonce zdvojnásobit!

Všichni jistě víte, že odprodáním (Transfer) pokémona získáte jednu Candy. Toho jde využít a v případě, že máte hodně zástupců od jednoho druhu pokémona, lze chytře odprodat právě tolik zástupců, aby šlo udělat co nejvíce Evolutions. Proč Evolutions? Protože XP. Každá Evolution totiž vynese 500 XP bez zaplého Lucky Eggu, případně 1 000 XP se zaplým Lucky Eggem (upřímně řečeno nemá cenu tyto fígle provádět bez něj).

To už je trochu vyšší dívčí na hráče, kteří si chtějí při hraní odpočinout a nikoliv řešit šílené rovnice. Naštěstí tu existuje šikovný nástroj jménem PidgeyCalc (pidgeycalc.com). PidgeyCalc najde pro každého pokémona právě ten nejlepší poměr mezi počtem Transfers a počtem Evolutions, případně vám poradí, zda Lucky Egg neproplýtváte za příliš málo XP.

Když poctivě sbíráte, a všechny přebytečné pokémony odprodáte před použitím Lucky Eggu, není problém během jeho platnosti (30 minut reálného času) naexpit třeba i 50 000 XP.

Pomalejší sbírání XP

Vytipujte si pěknou trasu (kolečko), která povede okolo PokéStopů ve vašem okolí. Ideální počet PokéStopů v jedné trase je nad dvacet. Trasu neustále obcházejte dokola. Nezapomínejte na trase otevírat PokéStopy a sbírat z nich předměty (50 XP za každý PokéStop). Na trase téměř určitě budete narážet na pokémony (100-150 XP za známého pokémona, 600-650 XP za neznámého) – ti vám vydělají dalších pár XP. Pokud narazíte po cestě na lurku (Lure Module, dočasně láká pokémony k PokéStopu), postůjte a časem za vámi pokémoni přijdou.


pokémon go lure moduly lurky

Lure Moduly jsou u pokéstopů obsypaných růžovými lístečky


pokémon go rychlé XP

Moje trasa (4,3 km) pro inspiraci. PokéStopy jsou vyznačeny červeně.

Jděte si jen pro ty, které skutečně chcete

Update 31.7.16: Niantic opravil zranitelnost, ze které PokéVision těžil. Proto je prozatím PokéVision nefunkční.

Máte vysoký level, spoustu pokémonů v kapse a jdete lovit ty, co vám ještě chybí. Není horšího momentu, než když si uvědomíte, že jste promarnili celé odpoledne venku a pochytali jste samé pokémony, které už máte. Ještě k tomu s malým CP. Jedním z cílů hry je přece i Gotta catch em all. Jak na to? Lze si pomoct skvělým nástrojem od šikovných hackerů jménem PokéVision (pokevision.com).

A co že to umí? Odkrýt, kde se pokémoni nachází v okolí Vámi zadaného bodu na mapě. U každého pokémona PokéVision zobrazí i čas, po jaký je konkrétní pokémon na daném místě dostupný.


pokévision pokémon go pokémoni na mapě

…dokonce tam ti pokémoni skutečně jsou 🙂

Druhý semestr na FIT ČVUT

Po mém prvním zkouškovém na FITu jsem na dva týdny vypl a užíval si volna a bujarých oslav. Mimo to jsme také dostali po zkouškovém volnou ruku při tvorbě našich rozvrhů – do tvorby rozvrhu se pouštělo postupně, podle prospěchu – ti lepší si mohli vybrat hodiny v rozvrhu dříve. Rozvrh se mi povedl, vyšel jen na tři dny v týdnu:

Screenshot_8

I když rozvrh vypadá tak idylicky, samotný druhý semestr jako takový byl pro mě ještě obtížnější než ten první – hlavně kvůli tomu, že jsem už neměl náskok ze střední. Předměty byly všehovšudy čtyři, ale dokázaly si hlavně v pozdějších fázích semestru vzít veškerý čas mimo rozvrh. Předměty níže budu opět řadit od nejlehčích k nejtěžším.

Tělesná výchova 2

Ta samá písnička jako minulý semestr, jen jsem si (hlavně kvůli rozvrhu) vybral jiný sport – bowling, který se konal ve značně marginálním čase ve středu ráno. Musela se za něj už platit nemalá částka – hlavně kvůli zapůjčení vybavení. Vyučující se snažili naučit nás bowling od základů, což beru jako plus. Zápočet byl za účast na hodinách, ale tentokrát už vyučující hlídal absence – takže nebylo moc šancí, jak si zpříjemnit středeční ráno delším spánkem.

Databázové systémy

Předmět, který uvádí studenty do problematiky databázových systémů. Učivo v předmětu pokrývalo široké spektrum témat okolo databází, ale nikdy se nezabíhalo do přílišných detailů. Předmět mi zlepšil dovednosti v jazyku SQL na velmi slušnou úroveň. Mimo jazyk SQL jsme se také naučili navrhovat databáze jako takové – zadání z reálného světa už dokážeme přetavit na tabulky a vztahy mezi nimi a následně vše nadatlit v SQL do databázového serveru. Mimo hlavní náplně (návrhů databází a SQL) jsme se ještě věnovali transakcím, základním úkonům údržby databází po chybách a úvodu do technologií, které zapouzdřují používání databáze (ORM v Javě, Ruby On Rails, …).

Společně s tímto předmětem mě také čekala moje první semestrální práce – v podstatě jsme měli možnost zkusit si SQL a návrhy databází v praxi. Kdo by se chtěl podívat, tady je na webu.

Předmět byl velmi lehký. Ač byl přednášející velmi fajn chlapík, moc jsem na přednášky ani cvičení nechodil a učivo jsem si probíral formou samostudia. Semestrálce jsem věnoval jeden víkend poctivého studia SQL (dá se stihnout i za kratší dobu, ale pak toho člověk moc nepochytí). Zkouška byla velmi, velmi jednoduchá. Za A.

Struktura a architektura počítačů

Takové těžší Číslicové a analogové obvody, které jsme potkali v prvním semestru. Po studentech se už něco oproti předchozímu semestru chce. Učivo předmětu je velmi zajímavé, ale pro moje potřeby nepodstatné – svojí formou ale leckoho, kdo váhá, co bude studovat, přitáhne k oboru hardwařiny. Přednášky pojednávaly o tom, z čeho se skládá počítač a jak to v něm vlastně funguje – od tranzistorů přes obvody až po samotný počítač jako celek. Na cvičeních jsme si osahali v první polovině semestru návrhy digitálních obvodů formou práce s FPGA a v druhé polovině semestru jsme byli potrápeni programováním v AVR assembleru.

Lehký předmět, který mě i bavil tím, že obsahoval zajímavá témata. Programování v assembleru mi nadělalo trochu vrásky na čele, ale časem mi padlo do ruky. Díky dobrým studijním výsledkům mi byla odpuštěna zkouška a získal jsem rovnou A. Nutno ale dodat, že pro odpuštění zkoušky je potřeba trochu „zamakat“. Co bych ale pro delší prázdniny neudělal, že.

Lineární algebra

Další z matematik na FITu. V první polovině semestru jsme se naučili pořádně řešit lineární rovnice, osahali jsme si matice, zjistili jsme, co to je vlastně vektor a naučili jsme se základní hantýrku lineární algebry. Zbytek semestru jsme využívali lineární rovnice k řešení nejrůznějších úloh – kódování informací, lineární zobrazení a geometrii s vektory.

Předmět nebyl úplně triviální – bylo potřeba hodně se snažit. Pravidelné testy v semestru šlo zvládat relativně dobře s trochou víkendového nasazení. Zkouška byla obtížná a moc se mi nepovedla, ale zvládl jsem ji na první pokus. Za D.

Programování a algoritmizace 2

Největší masakr semestru. V předchozí části tohoto předmětu v prvním semestru jsme se všichni naučili C a základní techniky programování. Teď jsme pokročili na vyšší level – objekty, C++ a datové kolekce (vektory, mapy, množiny, …).

Co bylo na tomto předmětu opravdu největší hardcore masakr, byl Progtest (velmi přísný automat, který klasifikuje a testuje programy od studentů), který nám dávkoval každý týden dvě úlohy na aktuální učivo (v PA1 byla jedna úloha týdně). Nakonec se mi podařilo v Progtestích úlohách dobojovat tak, abych nemusel na zápočtu moc dřít.

afmxkgb_-_imgur
Test náhodnými daty na Progtestu…

Mimo šestitýdenního boje s Progtestem se psal na konci semestru zápočtový test, který určoval, kdo může jít obhajovat semestrální práci.

Za semestrální práci jsme dostali úkol napsat program na zadané téma v rozsahu 1000 – 3000 řádků v C++. Já jsem dostal program pro formátování a validaci zdrojových kódů v C/C++, napsal jsem ho na 2500 řádků. Téma se mi nezamlouvalo. Chtěl jsem nějakou hru, ale ve výsledku jsem za něj byl rád, protože nevyžadovalo samostudium oproti ostatním tématům (FTP klienti, …). Práci mi trvalo navrhnout, slušně napsat a zdokumentovat za 4 dny. Teprve až v této fázi prváku se mi začalo C a C++ líbit.

Předmět byl těžký hlavně kvůli úlohám v Progtestu. Zápočtový test byl lehký a samotná ústní zkouška s obhajobou semestrální práce byla na celém předmětu to nejlehčí. Díky skvělé semestrální práci a dobré ústní zkoušce jsem si ještě přilepšil známku z původního D na C.

První semestr na FIT ČVUT

Když jsem rok zpátky volil, na kterou vysokou školu se vydám, volba padla, jak jinak, ihned na čistě IT školy – FIT ČVUT v Praze a FIT VUT v Brně. Po úspěšném absolvování SCIO testů z praktických důvodů (hlavně vzdálenost od bydliště – do Prahy hodinu vs. do Brna 5 hodin) padla konečná volba na FIT ČVUT v Praze. Brněnský FIT však, nutno dodat, také měl něco do sebe a Brno samotné je opravdu krásné město bezpochyby plné skvělých lidí a spousty tramvají 🙂 . Před nástupem jsem měl pochybnosti: Jak je to obtížné? Jak to lze zvládnout? Bude mě to bavit? Naplní to mé očekávání…?

V rychlosti ke konceptu výuky na FITu: drtivá většina předmětů je vyučována ve formě přednášek ve spojení se cvičeními (skupina cca. 25 až 50 lidí, učitelé („cvičící“) mají bližší kontakt se studenty a vysvětlují praktické aspekty předmětu). Některé předměty mají místo cvičení proseminář (nebo může proseminář doplňovat cvičení), což je „přednáška“ vysvětlující praktické aspekty předmětu.

Ve zkratce uvedu pár osobních zkušeností o předmětech, které se v prvním semestru na FITu vyučují. Předměty jsou seřazeny od nejlehčích po nejtěžší.

Tělesná výchova

Každý, kdo chce mít z FITu bakaláře, musí mít odchozené dva semestry povinného tělocviku. Nabídka sportů je však na ČVUT obrovská, obsahuje i sporty, o kterých by běžný smrtelník nikdy neřekl, že mezi sporty patří – např. Geocaching. Můj výběr nakonec padl na plavání; jeho provozování bohužel požíralo hodně času, jelikož bazén pro výuku byl umístěn až v areálu ČZU – dobrou půlhodinu cesty MHD ze Strahova. Vyučující byl ovšem pohodář, a tak zápočet dostali i lenoši, co se na hodinách objevovali jen sporadicky. U některých jiných mentorů toto údajně ovšem pravidlem nebývá.

Číslicové a analogové obvody

Předmět je, jak již jeho název napovídá, o úvodu do elektrotechniky. „Fyzika je už i na FITu, OMG…“, byla má první reakce na fakt, že se v prvním semestru bude studovat právě nudná fyzika. Ovšem opak byl pravdou. Předmět byl opravdu velmi výtečně a srozumitelně odpřednášen zábavnou a legendární dvojicí přednášejících, které si žádný prvák rozhodně nesmí nechat ujít. Cvičící, který mi byl přidělen, byl pohodář.

Předmět se zaměřoval na převážně praktické aspekty okolo elektrotechniky a zhruba do poloviny semestru v podstatě velmi chytlavě shrnoval to, co nám na gymnáziích učitelé fyziky marně a bezvýsledně tloukli do hlav. První konfrontace s předmětem nás seznámila s programem Wolfram Mathematica, který byl naším pomocníkem při všech testech až do konce semestru. Bylo super, že při testech bylo povoleno používat jakékoliv zdroje kromě souseda vedle nás.

Látka nebyla zvláště ke konci semestru úplně triviální; i přes jednoduchost předmětu bylo potřeba koncentrovat se.

5475176_700b

Předmět hodnotím jako lehký – v pozdějších fázích semestru trochu přituhovalo, ovšem nic nezvladatelného. Zkouška mi nakonec byla odpuštěna díky dobrým výsledkům z testů psaných v průběhu semestru. Nakonec za A.

Právo a informatika

První z plejády humanitně založených předmětů na FITu. V tomto předmětu jsou vyučována zákoutí práva, ke kterým by mohl každý „ajťák“ běžně přičichnout. O přednáškách zjistíte, jak vyzrát na provozovatele e-shopů, jak založit společnost a hlavně kterých zločinů jste se v minulosti dopustili (to se budete divit, co tam všechno je 😀 ). Na předmětu je super, že ho uvádí výborný přednášející, který prezentuje právo na praktických příkladech a který řeší aktuální kauzy (Kazma a Jim Carrey, roztahovačky na Facebooku, zcizení domény banky Sberbank společností „Sběr Baňk s.r.o.“ a další). I když byly všechny paralelky přednášek v pátek odpoledne, rozhodně stálo za to nejet domů a přednášku tohoto předmětu si poslechnout.

Příprava na zkoušku byla jen o namemorování látky z výcucu velikosti 15 stránek A4, která mi zabrala jedno odpoledne.

Předmět byl lehký a v průběhu semestru se nepsaly žádné písemky. Zkouška byla jednoduchá a opět v ní byly úkoly spíše praktického rázu. O chlup za B.

Programování v shellu 1

Neoficiálně označováno jako „Peklo v shellu 1“, záhy se dozvíte proč…

V podstatě se jedná o pokročilé základy práce s UNIXovými systémy v příkazovém řádku a drobný úvod do architektury operačních systémů. Já jsem již měl drobný náskok; Linux jsme měli již dříve v domácnosti a sem tam bylo potřeba něco opravit přes příkazovku. Přednášející byl skvělý – při přednáškách vše ukazoval v praxi a obtížnější pasáže vysvětloval chytrými diagramy na tabuli, ale leckteří kolegové měli s jeho výkladem problém, že je prý příliš náročný. Za cvičící jsme dostali ostřílené profesionály, kteří neváhali pomoct s problémy a opakovali s námi před písemkami látku (což se na VŠ a ani an FITu jen tak nevidí).

Kamenem úrazu v tomto předmětu je nemožnost opravy testů – jak to člověk napsal, tak to bylo. A hotovo. Dále také fakt, že se testy odevzdávaly pomocí systému „Progtest“, což je automatizovaný kontrolovač vašich prací, který do programů nasází všechny možné i nemožné vstupy, což často vede k jejich pádu na nějaké prkotině, která vám zůstane zatejena. Toto snažení je samozřejmě ohodnoceno celými 0 body. Utíká vám čas. Hledejte chybu. S blížícím se koncem testu už jen zbývají oči pro pláč. S tím spojenou kuriozitou tohoto předmětu je i fakt, že i přes svoje určení pro první semestr probíhá i běh předmětu v letním semestru (pro většinu lidí druhý semestr) kvůli velkému množství odpadlíků.

I přes náskok jsem ze začátku podcenil první test a měl ho za 0 bodů. Pak jsem se vzchopil a předmět jsem bral jako reálnou hrozbu a věnoval mu docela podstatnou část volného času.

Nevím, jak jsem to vzhledem k letošní průchodnosti předmětu rovné 23 procentům dokázal, ale nakonec jsem odešel se známkou B. S tak krásnou známkou byla ovšem spojena i značná nechuť k dalšímu studiu UNIXových systémů. Správce sítě ze mě tedy určitě nebude 😀 .

Základy matematické analýzy

Klasický kalkulus probíraný snad na všech technických školách – posloupnosti, řady, limity, derivace, integrály a jejich uplatnění. Co víc dodat.

Přednášející byl oddaný odborník na dané téma; z přednášek jsem si vždy něco odnesl. Je super, že vyučující tohoto předmětu jsou přítomni na Facebooku a pomáhají tam studentům s jejich problémy. Jako cvičící jsme dostali nejspíš začínající čerstvou bakalářku z Jaderky – vše vysvětlila skvěle a odpovídala i na hloupé dotazy.

Na předmětu mi přišlo sympatické, že byly občas zmíněny i v programování prakticky využitelné matematické algoritmy. Díky tomuto předmětu tudíž už vím, jak tenhle ďábělský kód v jazyku C funguje:

float Q_rsqrt( float number )
{
	long i;
	float x2, y;
	const float threehalfs = 1.5F;

	x2 = number * 0.5F;
	y = number;
	i = *(long*)&y;              // evil floating point bit level hacking
	i = 0x5f3759df - ( i >> 1 );        // what the fuck? 
	y = *(float*)&i;
	y = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );  // 1st iteration
//	y = y * ( threehalfs - ( x2 * y * y ) );  // 2nd iteration, this can be removed

	return y;
}

Kód pro výpočet 1/√x z enginu hry Quake 3.

Jelikož mi tato část matematiky už na střední šla, největším problémem pro mě bylo absolvovat přechod ze středoškolského počítání na vysokoškolskou matematiku – bylo potřeba znát definice a věty, přemýšlet o nich a skutečně je použít/reprodukovat tak, jak znějí. Ve zkoušce totiž formulace definic hrály podstatnou roli. Ostatní, kdo nejsou v matematice kovaní nebo je nebaví nebo tuto část matematiky ze střední neznají, by rozhodně tento předmět neměli podcenit.

V semestru jsem nasbíral spoustu bodů – byl jsem snad v TOP 20 semestru. Ve zkoušce jsem už tak dobrý nebyl. Každopádně to body ze semestru uhrály na B.

Matematická logika

Tento předmět obsahuje tři stěžejní části – výrokovou logiku, predikátovou logiku a booleovu algebru. Přibližně polovina semestru se zabývá právě výrokovou logikou, která je lehká a jejíž základy všichni máme ze střední školy a někdo z Minecraftu 😀 . Ve druhé polovině semestru nastoupí zbytek, kde se sem tam objeví nějaké ty WTF momenty z důvodu až přílišné teoretičnosti látky při studiu.

Přednášející jsme dostali příjemnou; měla pomalé tempo výkladu, což bylo hlavně v pozdějších fázích semestru přínosné. Cvičící byla velmi vstřícná a srozumitelná. Nebyl tak problém se při hodinách zeptat na cokoliv a všechny WTF momenty tohoto předmětu tím zapudit.

Zkouška nebyla úplně triviální, ale na první pokus šla. Nakonec za C.

Programování a algoritmizace 1

Předmět vás naučí od lopaty programovat v jazyku C a jestli ho ještě nemáte, proškolí vás v programátorském uvažování. Proberou se nějaké z obecně známých algoritmů. Za přednášejícího jsem dostal ostříleného odborníka s velmi dlouhou praxí, který mimo znalostí předepsaných školou sem tam předal i vlastní zkušenosti z praxe, ovšem u jeho výkladu bylo velmi těžké udržet pozornost. Skvělí a ochotní cvičící tento mírný nedostatek vykompenzovali. Není to chyba přednášejících ani cvičících, ale předmět mi jako celek přišel nekonzistentně odpřednášený – na začátku nám často byly dávány „lži dětem“ a až o třeba tři přednášky později bylo vše pořádně „z gruntu“ vysvětleno. Po absolvování tří čtvrtin přednášek už však vše začalo dávat vzájemný smysl.

Java vs C++ meme

Asi důvod, proč se v prváku na FITu učí C/C++

V průběhu semestru jsou hlavní náplní předmětu programovací úlohy (cca. 200 řádků kódu) za domácí úkol dávkované každý týden. Úkoly byly odevzdávány do systému Progtest, takže bylo potřeba pečlivě vše odladit a odevzdat perfektně validní kód. Nuda tedy rozhodně nebyla.

1422459_1242979995718946_5055441167735526335_n

Progtest vás bude doprovázet každodenním životem – třeba i na Silvestra

I když jsem už před absolvováním předmětu uměl programovat ehm skriptovat v JavaScriptu a PHP, bylo pro mě zvládnutí jazyka C poměrně oříšek. Všechno si oproti skriptovacím jazykům programátor musí hlídat sám, musí pracovat s pamětí počítače a vědět, jak to vlastně uvnitř funguje, aby mohl napsat bezchybný kód. Navrch toho peklo jménem ukazatele a pekelná zaklínadla jménem malloc a calloc. Docela často pak při psaní programů bude člověk narážet na hlášky Segmentation Fault a Bus Error, které mu rozhodně úsměv na tváři nevyvolají.

Zkouška byla těžká. Programovací část byla časově náročná a teoretická část obsahovala nevyzpytatelné, na první pohled bezchybně vypadající vzorky kódu, které často byly chybné nebo dělaly úplně něco jiného, než by člověk čekal. Na druhý pokus u zkoušky jsem vybojoval C. Z předmětu jsem si odnesl nutkání naučit se nějaký přímočařejší programovací jazyk, třeba Javu 😀 .

Nepovinné předměty

Přípravný kurz matematiky: opakování středoškolské a zároveň přípravka na Základy matematické analýzy. Výuka probíhá formou e-learningu přes internet o prázdninách; na začátku semestru proběhne krátký test. Za 4 kredity. Lehké; téměř bez úsilí díky dobrým základům ze střední.

Úvod do Linuxu: podpůrný předmět pro Programování v shellu 1 v angličtině formou e-learningu na internetu, který opakuje látku trochu jinou metodikou a sem tam zahne směrem k administraci UNIXových systémů. Za 2 kredity. Lehké.

Závěrem…

Sečteno a podtrženo, po prvním semestru na FITu mám 36 kreditů v kapse a žádný rest do dalších semestrů. Celkově mě studium na FITu baví a cítím, že jsem vybral dobře.

Co jsem si z této zkušenosti odnesl?

 • FIT rozhodně není pro pohodlné lidi, co očekávají studentský život jako z amerického filmu – je to obtížná škola; pro studijní úspěchy je potřeba hodně zapracovat, bez učení to zkrátka nejde. Bez problémů co se týče obtížnosti překonává většinu IT škol v Praze. Snad jen FJFI a Matfyz jsou více hardcore. Pro mě byla škola hlavně časově velmi náročná – vše jsem chápal, jen nikdy nebyl čas něčemu se věnovat pořádně.
 • První měsíc semestru byla docela krizovka – kompletní změna dosavadních návyků nejen ve škole – absolutně na nic kromě školy nebyl čas; najednou, oproti „propařenému“ gymplu, bylo opravdu potřeba učit se. A sakra. Rozvrh byl velmi časově pestrý. Nebylo problém začínat v 7:30 a končit v 19:30. Když probíhaly konzultace před písemkami, ve škole jsem zůstával občas i do 21:00.
 • Říká se, že FIT je školou i pro ty, kdo neumí programovat. Soudě podle koncepce předmětů určitě, z vlastní zkušenosti tento fakt ovšem nemohu potvrdit ani vyvrátit.
 • Příjemně mě na FITu překvapil přístup vyučujících, kteří jsou velmi vstřícní. Také mě potěšily kvalitní on-line výukové materiály (škola pro ně má celý web, kde je vše na jednom místě) – nepotřeboval jsem vůbec papírová skripta.
 • Je super, že si lze od druhého semestru sestavovat vlastní rozvrh, pokud máte dobré studijní výsledky. Na dni otevřených dveří nelhali – skutečně se mi podařilo vměstnat rozvrh na druhý semestr do tří dní ve velmi sympatickém čase.
 • Při studiu FITu (zatím) prostě nelze pracovat. Je to časově nemožné. Z vlastní zkušenosti pokud upřednostníte jedno, bude problém s druhým.
 • Střední byla vlastně úplná ztráta času. Co se na střední naučilo za dva měsíce, to bylo tady odpřednášeno za 2 přednášky. K tomu hromada nadbytečných zeměpisů, češtin a podobných „radostí“.